Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

 Abborren

Beskrivning: Abborren har ett mycket varierat utseende, det skiftar i färg från plats till plats och vid olika årstider. Kroppsformen är också kopplad till olika miljöförändringar, livsmiljörer, mängden föda och vegetation. Därför finns det högryggade, slanka och strömlinjeformade abborrar. Grundfärgen är gröngul till nästan svart med 5-9 lodräta mörka band på sidorna. Guldfärgad och blå variant förekommer. Mestadels rödaktiga bröst-, buk- och stjärtfena(-or). Den är ursprungligen en sötvattenslevande fisk men förekommer även i flera brackvatten vid å- och älvmynningar utmed vår avlånga kust.

Fortplantning: Hanen blir könsmogen vid 2-4 års ålder och i näringsfattiga vatten först vid 6 år. Honan vid 3-6 år (11-20 cm) och i näringsfattiga vatten först vid 7 år (22 cm). En försenad könsmognad kan alltså inträffa vilket kan uppfattas som könslös abborre vid rensning. Leker i april - juni, 7-8 grader, beroende på landsända. En 1 kgs hona kan lägga cirka 269.000 romkorn i ett långt geléaktigt hölje, kläcks efter 2-3 veckor varvid yngel är 5-6 mm långa. Populationfördubblingstid 1,4 - 4,4 år.

Storlek / max size: Totallängd 61 cm (Vänern), 22 år (hona), 4,75 kg (Ryssland).

Utbredning: Ner till 30 meters djup, 2-22 grader. Finns i hela Sverige med undantag för övre fjällregionen och i de flesta europeiska länder till Sibirien och norra Kina. Kanada och nordöstra USA. Inplanterad i Australien.

Föda: Plankton, insektslarver, kräftdjur, småfisk, rom, mask, fluglarver (maggot).

Användning: Det är nog den vanligaste fiskarten, populär sportfisk och en ekonomisk viktig matfisk i vårt land. Utbudet på abborre är bäst under dess lektid, mars - juni och från augusti till november beroende på var i landet den fångas. Under lektiden kan man få stora, kraftiga, romfyllda honor. Abborrom är en stor delikatess, baddad, friterad, stekt eller kokt i soppor. Det magra fiskköttet är fast, vitt och godast när abborren är 25-35 cm lång, vägande 350-450 gram brutto. Eftersom abborren ganska benig blir svinnet därför stort vid rensning. För att få ihop ett kilo filé behövs 4 kg fisk. Rensförlusten är alltså 75 procent.

Etymologi: Men varför heter abborren abborre och hur gammalt är namnet? Jo, det kommer av det fornsvenska namnet aghborre. De tre första bokstäverna, agh, tillhör en gammal indoeuropeisk ordrot ak, något spetsigt och vasst föremål. Senare leden borre hör ihop med borste. Abborre betyder "vass borste", den vassa ryggfenan var namngivande vid dopet. Ett annat urgammalt namn på fisken är abbor. Fisknamnet är skriftligen känt före år 1520.

Abborre förekommer i de blåmarkerade områdena.

Svenska namn: Abborre före 1520. Det finns ett otaliga lokalnamn runt om Sverige. Exempel; abbur(Gotland), burre(Gotland), dyabborre, isabborre, lövabborre, stenabborre, med flera, syftar på fångstplats. Randråck (Gotland), sjöburre (Gotland). Skrattabborre är ett annat. Rudabborre är en kotryggig abborre från dammar utanför Falun enligt Linné.