Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

 Bäckröding - Brook trout

Beskrivning:Varierande kroppsfärg, mestadels grönbrun marmorerad rygg och sidor med ljusa fläckar. Rosafärgad eller rödgul buk.

Fortplantning:Upp- och nedströmslekare. Leker i grunda, strömmande, syrerika kallvattensbäckar med grusbottnar under 2-3 veckor från tidig vår(utomlands) till sen höst(Sverige). Honan kan lägga cirka 2.000 romkorn per kg kropppsvikt. Rommen kläcks efterföljande vår, Sverige. Snabbare tillväxt än övriga salmonidfiskar.
Populationsfördubblingstid;1,4 - 4,4 år

Storlek / max size:Hane 86,0 cm TL, 9.390 gram(?), 15 år. IGFA sportfiskerekord är 6,57 kg, Canada ,juli 1916. Den 21 okt. 2006 spöfångades en på cirka 7 kg, 74 cm TL, omkrets 53 cm, som återsattes levande i Barbesjön, Manitoba, Canada.

Utbredning:Ursprungligen bottenlevande, syrerikt kallt strömmande söt-, back- och ibland saltvatten, 15-27 djupmeter, 0-25°C, i östra Canada, nordöstra USA och ibland till södra Grönland. Utsatt i cirka 50 länder inklusive Sverige.

Föda:Insekter, maskar, småfisk, mindre kräftdjur.

Användning:Kommersiell matfisk, odlingsfisk, sättfisk, akvariefisk, sportfisk

Etymologi:"Fjällbäckens röding". "Källax", delvis efter artnamnet

Röding förekommer i de blåmarkerade områdena. Förekommer mer sporadiskt i de ljusblå områdena.

Svenskt namn:Bäckröding 1908. Synonymer: amerikansk bäckröding 1929, fjällbäckröding, källax (1890-talet).