Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

 Bleka - Pollack

Beskrivning:Saknar skäggtöm. Har spetsig nos med tydligt underbett och stora ögon. Mörk sidolinje i stor båge över bröstfena. Varierande kroppsfärg, oftast olivbrun

Fortplantning:Leker stimvis januari - juni i fritt öppet havsvatten på 100-200 meters djup. Medeltal cirka 225.000 romkorn, kläcks efter 6 dygn, rom och larver pelagiska. Tidig könsmognad, populationsfördubblingstid 1,4 - 4,4 år.

 

Storlek / max size:130 cm TL, 24 kg, 17 år

 

Utbredning:Pelagisk, delvis stimfisk, nertill 200 meters djup i nordöstra Atlanten från nordvästra Afrika, västra Medelhavet, till nordvästra Ryssland. Mycket sällsynt utmed svenska västkusten, i Öresund och i Östersjön (Estland).

 

Föda:Småfisk(tobis, sill, skarpsill) och bottendjur (räka).

 

Användning:Kommersiell matfisk, bifångst, och populär sportfisk som blir alltmer sällsynt med åren. Ganska torrt kött som är blekt ljus och med bra mängd A & D vitamin. Tillagas på många olika sätt.

 

Etymologi:Fisken fick namnet bleka av sitt bleka kött, från germansk grundform liubiza som syftar på ljus, blek färg.

 

 

Bleka förekommer i de blåmarkerade områdena. Förekommer mer sporadiskt i de ljusblå områdena.

 

Svenska namn:Rikssvenska bleka, från Göteborgs skärgård/norra Halland (före 1952). Synonymer: blank (1832), blanka, blanksej (1832), blecka (Halland), bleker (Asperö, 1878), havslax (gammalt handelsnamn), lerbleg (Bohuslän), lerblek (1832), lerblekning (1892), lyr (norska i norra Bohuslän, 1832), lyra (norra Bohuslän, 1832), lyrbleck, lyrbleg (1878), lyrblek (1855), lyre (norra Bohuslän), lyrtorsk (norska i Bohuslän, 1838), plank (Skälderviken, 1832), sejlyr (norra Bohuslän,1891), sejlyra (Sydkoster, 1878), sisika (Skälderviken 1903), sissa (Skälderviken 1903), säj-lyra (Sydkoster, 1878), vitling (Lund).

 

Övrigt:På Kiels torg, Tyskland, var fiskens handelsnamn "spansk lax" på 1800-talet.