Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

  Brax - Common bream

Beskrivning:Hög kroppsform, hoppressade sidor. Unga exemplar har silversidor, äldre gyllenbruna(se bild ovan). Utskjutbar, bälgliknande mun. Ryggfenan; 3 tagg- och 9-10 mjukstrålar. Analfenan; 3 tagg- och 23-30 mjukstrålar. Analfenans bas dubbelt längre än ryggfenans.

 

Fortplantning:Leker ovanför gräsbevuxna grundbottnar, mestadels nattetid, i maj - juni, under olika omgångar, ibland med 1 veckas upphåll. Lekhanen har vita hudvårtor på huvudet, ibland även på ryggen. Honan kan producera upptill 587.000 romkorn, kläcks efter 2-14 dygn. Mycket varierande tillväxt. De upphetsade braxarna braxar (slår, västgöta) med stjärtarna för att virvla upp vattnet och bottenslam så braxengräset rivs loss och flyter omkring, samt att få uppmärksamhet. Brax, liksom id, kallas vid detta lektillfälle för badfisk (baddfisk) då den "badar" ("baddar"), plaskar i grunt vatten då den gulaktiga rommen klibbas fast på vattenväxterna, braxengräset. Populationsfördubblingstid; 4,5 - 14 år.

 

Storlek / max size:11,55 kg i Vestijärvi 1912, Finland. Svenskt rekord på 9,2 kg, 82 cm, Ringsjön, Skåne. Arten kan bli minst 30 år.

 

Utbredning:Sötvatten, grundvatten, pH 7,0 - 7,5, dH 15, Europa(ej i södra) och Asien (ej i norra).

 

Föda:Zooplankton, insekter, mindre kräftdjur, mask, blötdjur, växter. Storvuxna braxar äter ibland även småfisk.

 

Användning:Matfisk, betesfisk, metfisk, odlingsfisk, offentliga akvarier, djurfoder. Brax var en högt skattad matfisk i gamla tider. På 1700-talet ansågs kaviar beredd på braxrom läckrare än rysk kaviar. Stor fet brax har ganska välsmakande kött som skall serveras med vitsås av sötsur pepparrotsgrädde. Inkokt eller rökt brax är delikat.Att äta brax vid jul är en gammal tradition. Abraham Brahe skrev i sin "Tänkebok" 24 december 1618(gammal tidräkning): "På julaftonen wälsignade mijg Gudh med et herrligt Notwarp. Jag fick ensamt på min Lott 1.700 stora Idar och 400 Braxnar, förutom smaafisk som wij skänckte bort til Bönderna".
 • Det totala kommerciella fisket efter brax beräknas vara mellan 60 000 och 80 000 ton årligen. Fångsterna av fritidsfisket tillkommer. Mest tas upp av Ryssland, därefter andra republiker i forna Sovjetunionen som till exempel Azerbaijan och Khazakstan.    • Brax kan tillagas på många sätt. Den kan kokas, grillas, rökas, stekas, friteras eller bakas i ugn. Behåll skinnet på så ramlar inte köttet isär. Även om brax är känd för sina många ben så är den en uppskattad matfisk för många, speciellt i östländerna.Brax är bäst från september till jul då den ätit upp sig ordentligt efter lektiden maj - juni. Som allra bäst är brax godast i vikt över 1 kg från vatten med god tillgång på föda och fångas med agnad krok eller nät. Fiskköttets fetthalt brukar då vara cirka 4 procent och proteinet ungefär 15 procent i genomsnitt.

 

Etymologi:Brax är en kortform av det fornsvenska fisknamnet braxn (glans) och ibland brasn, medeltidssvenska braxna (glänsa) och ibland brasna, besläktat med forngermanska brehwa (glänsa), äldre tyska fisknamnet braxer och det gamla sydtyska fisknamnet brachs (brax)

 

 

Braxen förekommer i de blåmarkerade områdena.

 

Svenska namn:Braxn, fornsvenska före 1520, sedan brax (obestämd form). Synonymer: badfisk (se fortplantning), bjälk, bjärck (östra Skåne), bjärk, björk, blecka, blåpanka, brasen (vuxen brax i Lomma), brasenfladrek/brasenflarding (västra Göingebygder), braxen(bestämd form), braxen-flira (ungbrax, Lomma), braxenbläcka (stor brax, Uppsala), braxenpanka (i stim), flarna, flira(ungbrax), kuttlucka (småväxt brax i Medåker, Västmanland och i Västergötland), pank, panka, svartspoling, etc.
 Ovädersbrax, är den brax som på senhösten av storm drivs in i grunda vikar.
 I Småland leker den mindre "gökbraxen" först i början av maj, därefter den medelstora "häggbraxen" (när häggen blommar), rågblomningsbrax och sist vid midsommar den största "enbraxen" (när enbusken ryker, blommar).