Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

 Fjäll-röding - Charr

Beskrivning:Denna vackra fiskart består egenligen av två former, genetiskt och ekologiskt, i det så kallat Salvelinus alpinus - komplexet. Ibland som underarter, ibland som fenotyper. Större fjällröding är kannibalisk samt mer strandbunden och bentisk (bottenlevande) om öring finns i samma vatten medan mindre fjällröding är en mer pelagisk och plantonätande siklik. Det finns inga genetiska barriärer mellan dessa två så de kan leka ihop vilket är vanligt i vatten där ekologiska utrymmet krymper. Fjällrödingens färger och utseende varierar också i olika vatten vilket har givit den en massa lokala populärnamn genom tiderna.

 

Fortplantning:Höstlekare (aug.-okt.), på grunda sand- och grusbottnar.
Populationsfördubblingstid: 4,5 - 14 år.


Storlek / max size:107 cm TL, 15 kilo, 40 år.
Svenskt sportfiskerekord 10,83 kg, 80 cm TL, 61 cm omkrets, Landösjön, 3 augusti 2007.

 

Utbredning: Fjällrödingen är en älskare av iskalla vatten, 3-16 grader, från 30 djupmeter och nedåt i söt-, brack- och saltvatten i norra Europa, Island, Svalbard, norra Nordamerka och södra Grönland. Isolerade sötvattenspopulationer och bestånd finns även i nordvästra England, Sverige, Finland, Norge, Irland, norra Ryssland samt i Alperna, Canada och i vissa kalla delar i USA inklusive Alaska.


Föda:Plankton, insekter, kräftdjur, larver, mullusker, musslor, småfisk, snäckor.


Användning:Matfisk, odlingsfisk, sportfisk.En extra bra röding för matlagning har kvalitetsmärkningen Arctic Superior", uppger matfiskodlarna i EU-godkända lokaler.
Röding kan tillagas på många olika sätt. Gravas, röks, grillas, steks, kokas, ugnbakas eller friteras. Den har gott om A- och D-vitamin. Rensförlust ca 40%.

 

Etymologi:Det svenska namnet röding kommer av fornsvenska rödhinger i Västergötland, 1520. Fiskens rödaktiga buk gav namnet. Rödingens engelska beteckningenar charre, charr och char antas komma av keltiska ceara, betyder röd eller blodfärgad.

 

 

Fjällrödingen förekommer i de blåmarkerade områdena.

Svenska namn:Röding av fornsvenska rödhinger i Västergötland, 1520.
Synonymer:alpöring (av tyska alpforelle), arktisk röding,bergforell, blankröding 1855, blatjen & blattjen (småvuxen), bränntångsröra (Ånnsjön),fjällöret, gaka (Flåsjön, Jämtland),gautesfisk, gulbrun röding 1855,havsröding,helgamässröra (Kallsjön), ishavsröding (laxens drottning),kullmund, kulmund,laxröding,mindre fjällröding, mörkröding, nordlundsröra, raud (av samerna), raud & raudo (Lappland 1844), rauto, råd (Våmhus, Älvdalen),röde (Sollerön, Transtrand), rödfisk, rödhinger (fornsvenska), rödingtita, rödörat (Orsa),röll och röllfisk (Djura socken i Dalarna),rör (Härjedalen),rörfisk,skiron,skirör (Flåsjön, Jämtland),smulf,småhövdad röding,schlimp, småröding,smårör (dvärgröding), storhuvad röding (Torne träsk),större fjällröding, svartröding,svartskalle (Tärnabytrakten),tita (långsamväxande),ålrör,etc.