Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

Större fjärsing - Greater weever

Beskrivning:En långsträckt vacker, bottennära havsfisk i brunt, grönt, gult skimrande färg, ibland marmorerade, som bleknar efter döden. Gräver ofta ner sig i sanden, bara ögonen hålls ovanför.Två ryggfenor varav den främre med en gifttagg (se teckning nedan) samt en gifttagg på vardera gällock.


Fortplantning:Juni - augusti, på grund och i kustvatten. Rom (kläcks efter 4-5 dygn) och yngel är pelagiska. Populationsfördubbling på 1,4 - 4,4 år.


Storlek / max size:Totallängd 53 cm. Vikt 1860 gram (IGFA sportfiskerekord). Svenskt sportfiskerekord 648 gram, Lilla Middelgrund, Kattegatt 2001.


Utbredning:3-150 meters djup i östra Atlanten från södra Norge till Marocko, Madeira, Kanarieöarna, Medelhavet, Svarta havet. Inklusive Skagerrak, Kattegatt, Öresund, mycket sällsynt i sydvästra Östersjön.


Föda:Fisk och skaldjur i mindre format.


Användning:Fin matfisk, säljs färsk eller djupfryst. Tillagas på många olika sätt.


Etymologi:Fjärsing med trolig betydelse ´brokig´ eller ´strimmig´, på grund av sina många fläckar och ränder. Efter norska fjersing i gamla Bohuslän och danska fjæsing i södra Sverige.

 

 

Fjärsing förekommer i de blåmarkerade områdena. Förekommer mer sporadiskt i de ljusblå områdena.

 

Svenska namn:Större fjärsing 1990, fjärsing 1738. Synonymer: etterfisk (skånska Lerberget), fjersing (1887), fjäsing (efter danska fjæsing), färsing (1738), giftfisk (Limhamn), stingfisk (Glommen), vanlig fjärsing (1855).


Övrigt:Se nedan.

 

Fjärsing med gifttaggar på gällocken och den främre ryggfenan.

 

 

Fjärsingen är av naturen mycket aggressiv och brukar attackera andra. En taggig främre ryggfena och en kraftig tagg på vardera gällock som står i förbindelse med en giftblåsa kan vid skada åstadkomma mycket smärtsamma stick och sår. Gift som hamnar intravasalt fordrar akut läkarvård.
Dethar hänt att unga, friska och starka personer drunknat i lugna vatten utan uppenbar anledning, kanske är ett fjärsingstick förklaringen. Farmakologen Louis Zammit, specialist i allmän medicin och verksam på Malta har under ett flertal år intresserat sig för giftiga fiskar i Medelhavet och där finns bland annat den fjärsing som också finns utmed svenska västkusten. Några av hans erfarenheter redovisas härmed.

 

MÄNGDEN GIFT: Ett viktigt faktum är den mängd gift som sprutas in i kroppen. Dessutom varierar känsligheten och motståndskraften hos människan vid olika tillfällen. Många av dess effekter är allergiska reaktioner. Även om de kan bli dramatiska hos särskilt känsliga personer så förekommer svåra allergiska effekter trots allt inte så ofta.
 Barn och ungdomar har i många fall en tendens att reagera starkare på fjärsingens stick. Hos dem är stinget att beakta med största respekt. Den som fått ett stick av fjärsingen bör tänka på att risken för reaktioner är större om giftet kommer snabbt ut i blodcirkulationen.

 

EFFEKTER: Från början kan man känna en skarp distinkt smärta som tilltar i styrka när giftet har kommit in i huden. Sedan sprider sig smärtan och inte sällan uppträder bröstsmärtor som påminner om kardiologiska. Ofta blir den stungne orolig och upprörd vilket påskyndar blodomloppet. Även om det kan vara nog så svårt bör man alltså försöka hålla sig lugn för ett fjärsingstick skall betraktas som ett huggormsbett.

 

BEHANDLING:Zammit har också intresserat sig för behandling av den formen av det giftiga sticket från fjärsingen. Tre grundläggande faktorer vid behandling tar han fasta på. (1) Smärtlindring, (2) häva eventuell allergisk reaktion samt (3) förhindra sekundär infektion. Men vi ska inte fördjupa oss i detta utan gå in på första-hjälpen-behandling i stället och överlåta det andra till erfarna läkare.
 Förr rekommenderade man behandling med varmt vatten. Men för att förstöra toxinet (giftet) behövs en upphettning till 100° C i över 30 minuter och detta är inte en någon användbar metod eftersom människokroppen inte tål sådana temperaturer.
 Då borde man hellre rekommendera is som en form av första hjälp eftersom kyla framkallar vasokonstriktion som kan tänkas förhindra fortsatt spridning av giftet. Dessutom skall sårområdet hållas rent. Man bör stå under övervakning och uppstår reaktioner bör man absolut söka läkare för behandling.

 

FIN MATFISK: Fjärsing kan tillagas på många olika sätt. Skin- och benfria filéer som steks är nog vanligast men prova gärna på grillning, kokning eller ugnsbakning. Fiskköttet har en mycket fin, mild smak och blir alltmer vanligare på våra matbord.