Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

Gädda- Northern pike

Beskrivning:Gäddan har en långsmal kropp med ryggfenan placerad långt ned mot stjärten och ett stort huvud med en väldig mun fylld av vassa tänder. Det är en kropp byggd för att jaga. Fisken är gulgrön med mörkare rygg och ljusare fläckar längs sidorna. Färgen varierar beroende på ålder, arv och var gäddan lever.

Storlek / max size:Gäddan kan väga upp till 34 kg och bli 1,5 m lång. Honorna blir betydligt större än hannarna. Vanligtvis ligger vikten på 1-4 kg i våra vatten. John Garwin fångade i en irländsk insjö en 25 kilos gädda som i magen hade en 5 kilos öring. Runt om i Europa (gäddan finns ej naturligt i Spanien, blev inplanterad senare) och i delar av forna Sovjetunionen fångas årligen flera gäddor mellan 20 och 25 kilo och några enstaka av samma vikt i Sverige. Man har också beräknat att en åttaårig gädda slukat cirka 1 400 fiskar genom åren. Hongäddan ( 35 kg ) blir betydligt större än hanen ( 10 kg ).

Användning: Populär sportfisk, men gäddan var inte populär hos alla i forntiden. Gäddan förekommer över hela landet i sjöar, åar och vid kusterna, undantaget för fjälltrakterna. Den håller gärna till i vassruggar och på grunt vatten invid stränderna. Även om den förekommer i varmare vatten uppsöker den gärna de svalaste delarna av våra sjöar under sommaren.

Föda:Gäddan är en rovfisk och lever nästan uteslutande av annan fisk, inte sällan av andra gäddor. Som regel står den väl gömd och lurpassar på sitt byte och gör ett häftigt utfall när bytet är tillräckligt nära. Under våren leker gäddan på grunt vatten, gärna på översvämmad mark. Man kan då se gäddfenor på ”landbacken”. Rommen är klibbig och kläcks efter ca 2 veckor. Ynglen har klibbkörtlar och sitter fästade vid vattenväxter medan de lever av gulesäcken tills de måste börja fånga byten.

Etymologi: Minst två olika hybrider hos gäddsläktet Esox finns i Nordamerika.

Gädda förekommer i de blåmarkerade områdena.

Fiske: Bästa säsong är höst, vinter och vår. Fångstmetoden är nät, ryssjor och krok med långrev men yrkes- och husbehovsfisket efter gädda har minskat här i landet. En del av den gädda som trots allt fångas går på export ut i Europa. Gäddan har störst betydelse i Sverige som sportfisk

Övrigt: Den som tycker om gädda, som räknas till de magra fiskarterna ska äta vårgäddan vilken anses godast. Men även höst- och vintergäddan smakar gott, upp till 2 kilos vikt.