Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

 Hälleflundra - Atlantic Halibut

Beskrivning: Hälleflundran är platt men långsträckt. Färgen på ovansidan är brunaktig och ibland gråfläckig, undersidan är vit. Fisken är lätt att känna igen på sin stora mun och det är den enda av våra vanligaste plattfiskar som har en konkav stjärtfena. Som ungfisk håller hälleflundran till utefter kusterna i Skagerrak och Kattegatt, men stora exemplar fiskas oftast på 50 till 2000 meters djup. Den är mindre vanlig i Öresund och endast en tillfällig gäst i sydvästra Östersjön.

Storlek / max size: Hälleflundran är vår största plattfisk och kan väga upp till 320 kg och bli 3,6 m lång. Vanlig vikt är ca 18 kg för hannar och 35 kg för honor i våra vatten.

Föda: Hälleflundran är en glupsk rovfisk som simmar på högkant när den jagar fisk, bläckfisk och räkor.

Etymologi: Hannarna blir könsmogna vid 7 års ålder men honorna först när de är mellan 8 och 12 år. Leken sker från december-maj på stora djup. Fisken växer långsamt.
Hälleflundra förekommer i de blåmarkerade områdena.

Fiske: Fångstmetoder är trål eller krok. Hälleflundran trivs bäst där vattnet är riktigt salt och ju större djup, desto större fiskar. Ofta fångas den på sten- och sandbottnar.