Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

 Horngädda - Garpike

Beskrivning: Horngäddan ser ut som en tunn och stel långsträckt ål. Den är lätt att känna igen på de långa käkarna. Ryggen är blågrön och buken silverskimrande. Kroppen är täckt av små fjäll som lätt lossnar och de ser då blågröna ut. Rygg-, buk- och analfenor sitter långt bak på kroppen.

Storlek / max size:Horngäddan kan väga 1,3 kg och bli 94 cm men i våra vatten är den vanligtvis omkring 50-70 cm.

Föda:Fisken livnär sig på plankton som liten och senare på småsill, skarpsill och annan småfisk. Horngäddan har grönt skelett men är inte giftig att äta!

Etymologi: Horngäddan är allmän utmed den svenska väst- och skånekusten under sommaren. Under maj-juni går den in i Östersjön för att sedan vandra ut igen. Då återvänder den till Atlanten.Fisken kommer in till den svenska kusten under april-maj för att leka på grunt vatten där den fäster sin rom på tång och andra alger. Vid kläckning saknar det lilla ynglet den utmärkande ”näbben” och underkäken växer snabbare än överkäken. Först när fisken är 12 cm börjar under- och överkäke bli lika långa.
Horngädda förekommer i de blåmarkerade områdena. Mindre förekommande i de ljusblå områdena.

Fiske: Bästa säsong för att äta horngädda är på våren. Fisket bedrivs med krok, bottengarn och trål. Horngäddan är en uppskattad sportfisk men är svårkrokad och bjuder hårt motstånd.