Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

 Karp - Common carp

Beskrivning:Mycket varierande kroppsform och färg, allt efter vistelseort. Fyra små skäggtömmar. Fenformel: ryggfena 3-4 taggstrålar, 17-23 mjuka. Analfena 2-3 taggstrålar, 5-6 mjuka. Trög, skygg grundvattensfisk som kan bli tam. Vildformen, flodkarpen (växer långsamt), är avlång och slank medan övriga är högryggade och tjocka. Tål syrefattigt vatten, besöker ibland brackvatten. Slutar att äta när vattentemperaturen sjunker till ca +8.

Fortplantning:Leker vår och sommar, 17-20 grader, på grunt vatten. Produktiv. En stor hona kan lägga 300.000 - 1.664.00 romkorn(kläcks efter ca 100 dagsgrader) som klibbas fast på vegetationen i grundvatten. Varierande tillväxt efter näringstillgång och temperatur. Populationsfördubblingstid 1,4 -4,4 år.

Storlek / max size:Standardlängd 120 cm (Nya Guinea). Vikt 1) 40,22 kg (Frankrike, maj 2007), 2) 39,519 kg (Frankrike, 30 nov. 2006). 50 år. Svenskt sportfiskerekord 19,300 kg, Perstorp 1993.

Utbredning:Grundvattensfisk, söt- och brackvatten, 3-35 grader, pH 7-7,5, dH 10-15. Ursprungligen Asien. Inplanterad i övriga världsdelar.

Föda:Mask, kräftdjur, insekter, musslor, snäckor, (småfisk, vattenödlor), växtämnen.

Användning:Akvariefisk, matfisk, odlingsfisk, dammfisk, sportfisk.

Etymologi:Karp, troligen ett syd(öst)europeiskt ursprung, dunkel betydelse.

Karp förekommer i de blåmarkerade områdena.

Svenska namn:Fornsvenska carp, före 1520, efter senlatin carpa (500-talet, Donau). Senare efter lågtyska karp. Synonymer: drottningkarp 1929, flodkarp 1975 (vildform), karpfisk 1908, näbbkarp 1929, sjökarp 1929, theisskarp 1929. Raser: fjällkarp 1922, linjespegelkarp 2000, läderkarp 1884 (lederkarp), radkarp 1968, spegelkarp 1884 (spiegelkarp), splitterspegelkarp 2000.