Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

Lax - Atlantic salmon

Beskrivning:Lång spolformig kropp. Mörk rygg med kryssliknande fläckar. Silverglänsande sidor med få eller inga fläckar under sidolinje och silvrig buk, kallas blanklax. Vid lektiden mer brokig, får ibland rödaktiga prickar längs sidorna och hanens underkäke växer ut till en rejäl krok i framkanten (haklax). En kort ryggfena, en fettfena, ganska litet huvud, små ögon, spetsig nos.

Fortplantning:Blir könsmogen vid 1,5 år (12-15 cm, hane) - 6 års (hona) ålder. Hanarna före första utvandring. Honorna aldrig före utvandring och de leker inte alltid varje år. Leken inträffar i oktober - januari i strömmande sötvatten. Honan gräver med stjärten gropar i grus- och stenbotten. En hona kan ha mer än 10.000 romkorn och lägger cirka 100 i varje grop. De kläcks på våren, april - maj, snabb tillväxt. Populationsfördubblingstid 1,4 - 6 år.

Storlek / max size:150 cm TL (hane), 120 cm TL (hona), 46,764 kg (Europa), 15 år.

Utbredning:Nordvästra och nordöstra Atlanten med tillflöden inklusive Östersjön. Insjölax finns också naturligt i Finland, Norge, Ryssland, Sverige, norra USA och Kanada. Utplanterad lax finns i ett flertal länders sötvatten.

Föda:Nästan all slags levande föda som larver, småfisk, räkor, bläckfisk, etc.

Användning:En läcker matfisk, både som vild och odlad. Säljs färsk och djupfryst i första hand. Köttet är från ljust skärt till eldrött, mild smak. Kan tillagas på många olika sätt. All rökt fisk, inklusive lax, skall ätas sparsamt. Laxskinn kan användas för tillverkning av lädervaror.

Etymologi:Lax har ovisst urspring med anknytning till latinordet Laxus (slapp, slak, lös), gotiska Laikan, urgermanska / gammalhögtyska Lahs, angelsaxiska Leax, högnordiska & skotska Lax, sentyska Lachs (utvandrande lax, vraklax), tyska Salm (uppvandrande lax).

Lax förekommer i de blåmarkerade områdena. Förekommer mer sporadiskt i de ljusblå områdena.

Svenska namn:Fornsvenska lax, före 1520. Det finns en stor mängd populärnamn på denna fisk. Exempel: Atlantlax, Västkustlax (Göta älvlax, Grönålax, Säveålax, Laganlax, Ätranlax, etc.), Östersjölax (Mörrumlax, Emålax, Luleålax, etc.), Vänerlax (Gullspångslax, Klarälvslax), etc. Samt efter skilda levnadssätt och utseende (besa, blanklax 1537, grilse, grålax, insjölax, havslax, leklax, rödrock, smolt, vildlax, vraklax, etc.) och efter årstider (hägglax, islax, vårlax, midsommarlax, sommarlax, jullax, etc.).
  Bartolomeuslax innebär att vildlaxen flås levande på land den 24 augusti, ett gammalt germansk sätt innan tillagning.

  Jacobslax, S:t Jacobs dag 25 juli, laxtåget i Rehns mynning.