Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

 Marulk - Angler

Beskrivning: Bottenlevande, trög, glupsk, havsfisk, med platt, vit undersida. Stor mun med många sylvassa tänder. Stort, platt huvud. På huvudet sitter ett "agnat metspö"(gillerpinne). Halvkornisk bakkropp. Paddliknande bröstfenor. Naken, slemmig hud. Mörkfläckad överkropp. En mästare på att kamouflera sig.

Fortplantning: Leker februari - augusti, på 1.000-1.800 meters djup. Lägger ett långt, rosaaktigt, segt romband (se bild ovan) innehållande ca 1,5 miljoner oljiga romkorn. Rombandet driver omkring i övre vattenlager där vågorna sedan slår sönder det. Vid 6-8 cms längd söker larverna botten. Populationsfördubblingstid: 4,5 - 14 år.

Storlek / max size: 78 kilo (Norge 2006), 200 cm TL, 24 år.

Utbredning: Sand-, dy- och stenbotten, 20-1.800 djupmeter i nordöstra Atlanten, runt Island och Irland, Nordsjön, vid hela norska kusten, norra Skagerrak, utanför nordvästra Afrika, Medelhavet, Svarta havet. Enstaka marulkar fångades tidigare i sydvästra Östersjön, Öresund, Kattegatt.

Föda: Huvudsakligen fisk, ibland kräftdjur och sjöfåglar.

Användning: Kommersiellt, läcker matfisk med fast, vitt kött. Bakkroppen flås och saluförs färsk eller djupfryst. Tillagas på många sätt. Marulkens stjärt skärs i 45 graders vinkel till 2-3 cms kotletter(kotlettfisk) som sedan bankas ut till lövtunna skivor. Dessa grillas eller steks och den som äter detta tror att det är hummer tills någon berättar sanningen för matgästen. Rom från marulk är en stor delikatess på lyxkrogar i Japan.

Etymologi: Gammalsvenska merulk, förleden mer efter tyska meer(hav) som sedan blev mar(hav). Efterleden ulk, lågtyska, står för slemig padda. Långt före Linnés tid hade fisken latinnamnet Rana marina (havspadda).

Marulk förekommer i de blåmarkerade områdena. Förekommer mer sporadiskt i de ljusblå områdena.

Svenska namn: Marulk 1837. Synonymer: fiskpadda 1923, grodkvabba (Linné 1758), hafpadda (Linné 1758, Skåne), hafulk(Bohuslän 1855), ha-padda (Kullen 1855), haulk(Bohuslän 1855), havspadda, havulke (Sydkoster 1877), kotlettfisk 1913 (jfr havskatt), merulk(Bohuslän 1855), merulker (Gåsö 1877), märulk(Bohuslän 1855), paddfisk 1861(toad-fish), sjödjävul 1923(sea devil), ulke (norra Bohuslän).