Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

 Regnbågsöring - Rainbow trout

Beskrivning:Rovfisk. Grönblå rygg med silvergråa sidor. Mörka prickar på huvudet, kroppen och fenor men ej på buken. Regnbågsliknande (rödviolett) färgband utmed sidolinjen och på gällocken, speciellt under lektiden. Färgvariationer förekommer.

Fortplantning:Leker i januari-juni i strömmande, syrerikt sötvatten när vattentemperatur överstiger cirka 12 grader. Gräver grop i lågvattnets grusbotten. Lägger upptill 50.000 romkorn, kläcks efter ca 370 dygnsgrader, förökar sig i svenska sötvatten.
Populationsfördubblingstid; 1,4 - 4,4 år.

Storlek / max size:Totallängd 120 cm, vikt 25,5 kg, 18 år.
Sportfiskerekord 19,69 kg, BC Canada, 5 juni 2007.
Sportfiskerekord 14,16 kg, Börtnan Jämtland, 9 maj 2000.

Utbredning:0-200 meters djup i söt-, brack- och saltvatten, 3-24 grader, minst pH 6,2. Ursprungligen i norra Stilla havets kustvatten med tillflöden. Inplanterad i många länders sötvatten runt om i världen. Även utsatt i Östersjön och i danskt kustvatten.

Föda:Zooplankton, insekter, fiskrom, småfisk, sniglar, mindre kräftdjur.

Användning:Mycket viktig matfisk, odlingsfisk, sportfisk, förekommer i offentliga akvarier. Säljs färsk, gravad, rökt och ibland fryst. Tillagas på många sätt.
Det finns även KRAV-odlad svensk regnbågsöring.

Etymologi:Syftar på fiskens(hanens) regnbågsfärgade sidor.

Regnbåge förekommer i de blåmarkerade områdena.

Svenska namn:Rikssvenska; regnbågsöring 1904. Synonymer: amerikansk laxöring (1985), blanklaxöring (1985), forell, kamchatkaöring 1988, laxforell, portionsforell 1942, regnbåge 1959, regnbågsforell 1893, regnbågslax 1961, stålhuvudslax 1927, stålhuvudsöring 1929.