Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

 Sill-Strömming - Atlantic herring-Baltic herring

Beskrivning:Fisken är relativt liten och silverglänsande med slank kropp. Sillen kan väga upp till 1 kg och bli 49 cm lång.

Fortplantning:I Skagerrak och Kattegatt leker sillen på hösten men i de större öppna haven finns bestånd som leker under vinter eller vår.

Storlek / max size:Vanligt i våra vatten är att den blir 25-35 cm. Den simmar i det öppna vattnet från ytan ned till ca 250 meters djup, i stim som kan bli oerhört stora. Svenskt sportfiskerekord 0,66 kg Östersjön 20 mars 1996.

Utbredning:Sill och strömming är samma art. Det som avgör vad fisken kallas är var den fiskas. Fångas den norr om Kristianopel i nordöstra Blekinge kallas den strömming. Fångas den längre söderut och på västkusten kallas den sill. Regeln är att ju lägre salthalt desto mindre blir fisken. Strömmingen är oftast mindre och magrare än sillen.

Föda:Födan består av djurplankton och småfisk.

Användning:Sillen har alltid varit en populär matfisk och bereds på många sätt; stekt, rökt, inlagd eller i form av surströmming.

Sill/strömming förekommer i de blåmarkerade områdena.