Fritidsfiskarna.Com © 2007-2019 •

Teamrekord - Sötvatten

Här finns våra teamrekord för sött- och saltvatten.

Observera att bilder finns under Teamrekord PB-Lista, där övriga medlemmar postat sina fiskar.

Fisktyp/Namn

Abborre

Jens Gliminger

.

Björkna

Gustav Berg

.

Braxen

Gustav Berg

.

Gädda

Roberto Montero Jr

.

Gös

Roberto Montero Jr

.

Id

Gustav Berg

.

Karp

Gustav Berg

.

Lake

Gustav Berg

.

Mört

Gustav Berg

.

Regnbåge

Roberto Montero Sr

.

Sarv

Gustav Berg

.

Sik

Jens Gliminger

.

Sutare

Gustav Berg

.

Ål

Gustav Berg

.

Öring

Roberto Montero Sr

.

Vikt

1580 gram

760 gram

5420 gram

14 800 gram

8520 gram

2020 gram

2680 gram

5070 gram

720 gram

2500 gram

1730 gram

712 gram

3780 gram

1900 gram

3500 gram

*Kommun eller plats

Hossmoån

Nossan

Hossmoån

*Värnamo

*Värnamo

Östersjön

Trollsjön

Lidan

Svartån

Mexarpagölen

Svartån

Oknö

Hossmoån

Småland

Mexarpagölen

Fiskesätt

Bottenmete

Bottenmete

Bottenmete

Vertikal fiske

Pelagiskt Prickskytte

Bottenmete

Bottenmete

Pimpel

Bottenmete

Flytkula

Bottenmete

Bottenmete

Bottenmete

Bottenmete

Flytkula

Agn

Mört

Majs

Bolt/Boilie

Fin-S

Westin Twin Teez - Slime

Bröd + majs

Tigernöt

Löja

Bröd + majs

Fluga

Bröd

Mask

Pineapple pop-up majs

Räka

Fluga

År

2011

2011

2010

2012

2014

2010

2010

2011

2009

2007

2012

2011

2011

2011

2007

 Reg

Teamrekord - Saltvatten

Fisktyp/Namn

Bleka

Roberto Montero Sr

.

Gråsej

Mattias Lindgren

.

Knot

Gustav Berg

.

Lubb

Roberto Montero Sr

.

Makrill

Roberto Montero Jr

.

Mindre kungsfisk

Roberto Montero Sr

.

Näbbgädda

Mattias Lindgren

.

Rödspätta

Gustav Berg

.

Sandskädda

Jens Gliminger

.

Sill

Roberto Montero Jr

.

Skrubbskädda

Jens Gliminger

.

Torsk

Fredrik Johansson

.

Vikt

3,9 kg

10,25 kg

230 gram

2,5 kg

820 gram

1,1 kg

440 gram

650 gram

330 gram

320 gram

1200 gram

13 kg

Plats

Einvika

Flatanger/Einvika

Fladen

Einvika

Fladen

Einvika

Sundet

Sundet/Vandia

Sundet/Vandia

Sundet

Sundet/Ellinor

Ystad

Fiskesätt

Havsfiske

Havsfiske

Havsfiske

Havsfiske

Havsfiske

Havsfiske

Havsfiske

Bottenmete

Mete

Havsfiske

Mete

Havsfiske

Agn

Pilk

Shadjigg

Pilk

Pilk

Makrillhäckla

Pilk

Torsk tackel

Borstmask/räka

Borstmask

Sillhäckla

Borstmask

Shadjigg

År

2008

2008

2009

2008

2009

2008

2008

2010

2010

2008

2010

2008

Reg