Fritidsfiskarna.Com ©

•Senaste nytt 

Nyheter...

 

Tonfisk - Bluefin tuna

Beskrivning: Tonfisken är den största av makrillfiskarna och har en strömlinjeformad kropp som är ämnad för snabbsimning. Kroppen är spolformad och huvudet litet. Fenorna kan fällas in i små slitsar för att minska vat-tenmotståndet. Ryggen är svartblå och sidorna silverfärgade. Tonfisken kan väga upp till 920 kg och bli 5 m lång men idag blir tonfisken sällan över 2,6 m i våra svenska vatten.

Utbredning: Den vandrar i stim över långa sträckor. Det är näringsvandringar som får fisken att närma sig vår kust under sommaren. Tonfisken är egentligen en värmekär art men tillhör de få fiskar som har förmågan att hålla en konstant kroppstemperatur oberoende av omgivande vattentemperatur. Detta bidrar till att fisken kan hålla en god blodcirkulation också vid snabb simning i kallare vatten. Leken sker vid Gibraltar i maj-juni, äggen kläcks efter några få dygn. Efter ett år är tonfisken redan 5 kg tung och växer snabbt. Fisken livnär sig på alla slags djur som lever frisimmande i vattenmassan och det är en snabb jägare som driver upp fiskstim mot ytan.

Tonfisk förekommer i de ljusblå områdena.

Övrigt: Den tonfisk som förekommer i våra fiskdiskar är oftast av arten Gulfenad tonfisk (thunnus albacares). Arten liknar vår egen tonfisk men har gula fenor och förekommer i alla hav där vattentemperaturen överstiger 20°C, dock ej i Medelhavet. Arten säljs oftast konserverad men det finns en ökad efterfrågan på färsk och fryst.